Voorwaarden

Het bestuur  hanteert de volgende regels:

De (project) aanvraag kan uitsluitend via het aanvraagformulier op de website van DJDGS worden ingediend ( www.djdgs.nl ).

Een besluit is altijd aan het bestuur en is in beginsel eenmalig.

Het bestuur behoudt zich het recht voor een aanvraag af te wijzen.

De hoogte van de bijdrage varieert per project.

Het bestuur  stuurt een bericht over de toekenning of afwijzing van de aanvraag.

Bij toekenning  vraagt het bestuur om een ontvangstbewijs van de donatie en – op termijn -  een rapportage over het project.

Aan de toekenning kunnen geen rechten worden ontleend voor eventuele volgende aanvragen.

Ook periodiek terugkerende aanvragen worden steeds opnieuw beoordeeld.

Bij afwijzing wordt niet gecommuniceerd over de redenen.

Het bestuur komt minimaal 10 keer per jaar bijeen om te beslissen over de aanvragen.

De wachttijd bedraagt doorgaans 7 tot 12 weken.