Terugblik DJDGS over het jaar 2021

Jaarverslag 2021

Inmiddels alweer 30 jaar geleden, in 1991,  is De Johanna Donk-Grote Stichting opgericht.

Reden voor het bestuur om daar dit jaar bij stil te staan dat de stichting al vele jaren in staat is, uit naam van de oprichtster Johanna Donk-Grote,  zoveel mooie projecten voor met name kinderen wereldwijd  te mogen steunen.  Juist in tijden van tegenslag kan een bijdrage van nog grotere betekenis zijn.

Dit jaar heeft het bestuur 263 aanvragen besproken in haar maandelijkse vergaderingen, dit jaar is ook diverse malen online vergaderd. Het is goed te constateren dat de helft van de toegekende bijdragen naar projecten gaan met kinderen als doelgroep. Het overgrote deel van deze projecten zijn buiten Nederland. (bijna 90%)

Veel projectactiviteiten zijn gericht op het mogelijk maken en/of verbeteren van  onderwijs. (32%)

Daarnaast is mn aan projecten voor gezondheidszorg (20%) en op sociaal-maatschappelijk activiteiten (29%) een bijdrage toegekend.

De stichting heeft aandacht gehad voor noodhulp door de pandemie wereldwijd, maar ook voor natuur en oorlogsgeweld in o.a.  Haïti en Afghanistan.

Helaas moet het bestuur ook aanvragers teleurstellen, vaak omdat zij niet aan onze voorwaarden voldoen, met de quickscan is dat overigens snel te controleren. DJDGS geeft geen bijdragen aan projecten in Nederland gericht op (ver) bouwkosten en/of inrichtingskosten.

Aan het eind van het jaar heeft Hans Hogeboom namens de De Johanna Donk-Grote Stichting nogmaals de cliënten en de vrijwilligers van de voedselbanken in Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Raalte van een kerstverrassing voorzien.

 

Deze zomer overleed tot ons verdriet ons oud-bestuurslid de heer Willem van ’t Spijker op 94-jarige leeftijd. Vanaf de oprichting in 1991 tot 2013 heeft Willem zich ingezet voor de stichting. Het bestuur is Willem dankbaar voor zijn betrokkenheid  gedurende 22 jaar. 

 

Dit jaar heeft de stichting een nieuw beleidsplan geschreven en worden begin 2022 de statuten nogmaals geactualiseerd.

Het bestuur kijkt weer uit naar uw projecten die ingediend gaan worden.

Het bestuur van DJDGS.