Terugblik DJDGS over het jaar 2020

Jaarverslag 2020

Het jaar 2020 heeft ook voor onze stichting in het teken gestaan van het coronavirus en de crisis die het wereldwijd teweeg bracht. DJDGS heeft zich deze moeilijkheden aangetrokken en de vele aanvragen voor noodhulp getracht financieel te steunen, vaak betrof het hulp voor eerste levensbehoeften met name voedselpakketten. Daarnaast ontving DJDGS financiƫle verzoeken om projecten ondanks de crisis te laten voortbestaan.

Het bestuur van DJDGS begrijpt dat door de coronacrisis de planning en uitvoering van veel projectactiviteiten met vertraging verloopt. Graag worden wij op de hoogte gebracht van deze wijzigingen. Mocht een project geannuleerd worden, dan vragen wij u met ons in overleg te treden.

In totaal heeft de stichting 306 projecten ontvangen, dat is aanzienlijk meer als de twee voorgaande jaren. Aan bijna 200 projecten heeft het bestuur een bijdrage kunnen toekennen. Dit ondanks dalende inkomsten door de zeer lage obligatierente en de negatieve rente op de spaartegoeden.

De projecten vonden grotendeels plaats buiten Nederland (84%).

Ruim de helft van de toegekende projecten richt zich op kinderen. Daarbinnen zijn m.n. veel aanvragen gedaan op het gebied van onderwijs (34%), ook omdat diverse projecten bedoeld waren om het onderwijs -na de sluiting van de scholen- toch te blijven aanbieden met bijvoorbeeld digitale of radio hulpmiddelen.

De uitgaven voor culturele projecten waren ook dit jaar zeer klein. Daarentegen kregen projecten van sociaal maatschappelijke aard een relatief grote bijdrage (35%), zoals de steun voor de voedselbanken en de voedselpakketten die door het Rode Kruis werden verstrekt in Nederland.

De stichting heeft een nieuw Beleidsplan voor de komende vijf jaar.

Ook heeft DJDGS een Quickscan toegevoegd aan het aanvraagformulier op onze website. Dit om u als projectaanvrager een checklist te bieden zodat u vooraf zicht heeft op onze voorwaarden en een indicatie krijgt van een mogelijke toekenning voor uw project.

Het bestuur van DJDGS.

 

Graag vraagt het bestuur aandacht voor het volgende:

Het bestuur hecht grote waarde aan het volledig aangeleverd krijgen van de documenten bij een aanvraag. U ontvangt 6 weken na het indienen van de projectaanvraag een automatisch verzoek voor het actualiseren van het dekkingsplan  Het bestuur  behoudt zich het recht voor een aanvraag af te wijzen als documenten ontbreken.

Het postbus adres is gewijzigd, u gebruikt nu

Postbus 4

7200 AA Zutphen

Echter bij voorkeur ontvangt DJDGS alle post digitaal.