Terugblik DJDGS over het jaar 2018

2018 in percentages

Het bestuur van DJDGS heeft afgelopen jaar 277 project aanvragen in behandeling genomen. Het overgrote deel betreft projecten in het buitenland, nl. 85%.
De helft van de donaties (51%) gaat naar projecten zoals onderwijs en vakopleidingen waar de doelgroep uit kinderen bestaat.
Een grote toename is te zien in projecten die op sociaal maatschappelijk terrein actief zijn, steeds vaker gaat het bij projecten om het verbeteren van de werkgelegenheid en de leefomstandigheden  in een gebied. Ook nemen de projecten toe die in fases naar verzelfstandiging toewerken van hun activiteiten, zodat het project op eigen financiĆ«le kracht verder kan. De projecten van sociaal maatschappelijke aard zijn toegenomen tot 40% van onze uitgaven. De projecten die zich richten op de gezondheidszorg zijn dit jaar afgenomen tot 7%.

Aan het eind van het jaar heeft DJDGS wederom alle cliƫnten en vrijwilligers van de voedselbanken in Apeldoorn en omgeving voorzien van kerstbroden, in totaal ruim 1000 broden.

Wijzigingen aanvraagprocedure 2019.

Gaandeweg 2018 heeft het bestuur rekening moeten houden met de dalende rendementen van het vermogen van de stichting. Het bestuur heeft minder kunnen uitkeren dan in voorgaande jaren, dat leverde soms teleurgestelde reacties op.
Het bestuur heeft daarom besloten tot een aantal aanpassingen in de aanvraagprocedure; het meest merkbaar voor de aanvragers zal zijn dat de looptijd van een aanvraag is verlengd tot 3 maanden.