Het bestuur

Het bestuur van De Johanna Donk–Grote Stichting wordt gevormd door

Voorzitter                de heer Mr. B.R.C. de Roo

Penningmeester     de heer H. Hogeboom

Secretaris                Mevrouw Drs. M.E. Kamphuis

Lid                            de heer Mr. J.A. Beekers

Lid                            Mevrouw Drs. E.A. van de Vlekkert

 

Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden een vergoeding en vacatiegeld.  Enkele bestuursleden ontvangen tevens een vergoeding voor hun uitvoerende taak. Over deze bedragen wordt belasting afgedragen.