Doelstelling

Sinds 1991 bestemt  De Johanna Donk-Grote Stichting  de opbrengsten van haar vermogen voor projecten  die passen binnen haar statutaire doelstellingen. Daarbij houdt het bestuur rekening met veranderende maatschappelijke ontwikkelingen.

In navolging van het gedachtegoed van mevrouw Donk-Grote heeft het bestuur aandacht voor projecten waarbij kinderen centraal staan, die  door een beperking of door omstandigheden extra kwetsbaar zijn, waar ook ter wereld.

Het bestuur richt zich op de volgende kerndoelen :

 • het geven van bijdragen aan  projecten die de leefomstandigheden  verbeteren op het gebied van gezondheid en armoede 
 • het geven van bijdragen aan projecten die de toekomstkansen van  kinderen verbeteren door het bieden van onderwijsmogelijkheden
 • het geven van bijdragen aan charitatieve fondsen ( A.N.B.I.) die projecten van sociaal-maatschappelijke en  culturele aard uitvoeren 

Het bestuur heeft een voorkeur :

 • voor het geven van  bijdragen aan kleinschalige projecten , vaak voortgekomen uit particulier initiatief ,  zodat de bijdrage rechtstreeks ten goede komt aan het project.
 • voor het geven van  bijdragen , als het om lokale initiatieven gaat, aan projecten in de gemeente Apeldoorn
 • voor het geven van bijdragen aan projecten waarbij het bevorderen van de economische  zelfstandigheid / zelfredzaamheid van de mens onderdeel is van het projectplan.
 • voor het geven van bijdragen aan projecten waarbij inbedding in en overdracht van het project aan de plaatselijke gemeenschap onderdeel is van het projectplan.

DJDGS legt zich ondanks de  ruime statutaire  doelstellingen ook een  aantal beperkingen op. DJDGS geeft in beginsel geen bijdragen aan :

 • individuele hulpvragen/ondersteuning.
 • activiteiten met een commercieel oogmerk.
 • renovatie, bouw of verbouw van onroerend goed in Nederland
 • aankoop of vervanging van woninginrichting of interieur in Nederland.

Bijlagen :