Aanvraag indienen

Met de Quickscan kunt u toetsen in hoeverre uw aanvraag voor een bijdrage in aanmerking komt. Wij raden u aan hiervan gebruik te maken.

Start Quickscan

U kunt uw aanvraag via onderstaand formulier indienen bij De Johanna Donk-Grote Stichting.

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag is het noodzakelijk de volgende informatie mee te sturen:

  • Algemene informatie over uw organisatie/fonds (inclusief IBAN-nummer)
  • Projectbeschrijving en projectbegroting
  • Dekkingsplan met daarin vermeld aan wie nog meer aanvragen zijn gedaan , of er toezeggingen zijn, en zo ja van wie en voor welke bedragen.
    • Indien in de periode (van ca. 7 tot 12 weken) tussen aanvraag en behandeling veranderingen in de dekking zijn, bijvoorbeeld in het geval van nieuwe toezeggingen, verzoeken wij u een geactualiseerde versie van het dekkingsplan te mailen.
  • Recente jaarrekening
    • Graag ontvangen wij van u de meest recente jaarrekening. Dient u de aanvraag na 1 juni in, dan dient het de jaarrekening van het afgelopen jaar te betreffen.
  • ANBI verklaring
  • Als u niet beschikt over één van deze genoemde stukken, ontvangen wij graag een uitleg.

Indien de gevraagde gegevens niet of onvolledig worden verstrekt of onvoldoende recent zijn, en gegronde uitleg daarover ontbreekt, bestaat een gerede kans dat uw aanvraag buiten behandeling zal worden gelaten.

Doorgaans kunt U binnen 7 tot 12 weken een besluit van het bestuur verwachten op uw verzoek.

Algemene informatie
Velden met een * zijn verplicht
Naam organisatie*
Straat en huisnummer
Postcode
Plaats
Website
IBAN*
Maakt u gebruik van een fondsenwerver?*
Naam Fondsenwerver
Contactpersoon
Naam*
Email*
Telefoon
 
Aanvraag
Velden met een * zijn verplicht
Naam project*
Projectlocatie
Projectbeschrijving*
Projectplan en begroting*
Sleep hier een bestand heen. Het uploaden van bestanden wordt door uw browser niet ondersteund.
Dekkingsplan project*
Graag ontvangen wij van u een dekkingsplan met daarin de aangeschreven fondsen en reeds door u ontvangen bedragen/toezeggingen
Sleep hier een bestand heen. Het uploaden van bestanden wordt door uw browser niet ondersteund.
Jaarrekening*
Sleep hier een bestand heen. Het uploaden van bestanden wordt door uw browser niet ondersteund.
ANBI Verklaring
Sleep hier een bestand heen. Het uploaden van bestanden wordt door uw browser niet ondersteund.
Geen ANBI verklaring? Dan ontvangen wij daar graag een uitleg voor:
Statuten*
Sleep hier een bestand heen. Het uploaden van bestanden wordt door uw browser niet ondersteund.
Kvk verklaring (niet ouder dan één maand)*
Sleep hier een bestand heen. Het uploaden van bestanden wordt door uw browser niet ondersteund.
Overige bijlagen
Bijv. begeleidende brief
Sleep hier een bestand heen. Het uploaden van bestanden wordt door uw browser niet ondersteund.
Opmerkingen
  « vorige stap