Home

De Johanna Donk–Grote Stichting is een charitatief vermogensfonds gevestigd te Apeldoorn.

De Stichting draagt sinds haar oprichting in 1991 de naam van haar oprichtster mevrouw Johanna Donk–Grote .

Mevrouw Donk–Grote had de intentie om met name kinderen die door omstandigheden extra kwetsbaar zijn, financieel te ondersteunen.

De Johanna Donk–Grote Stichting heeft jaarlijks uit het vermogen een rendement ter beschikking dat zij wil aanwenden om steun te bieden aan organisaties en projecten die passen binnen haar doelstelling.